New Page 2
İnsan Kanlı Agar

İnsan Kanlı Agar 

Kanlı Agar (Merck 1.10886), dehidre besiyeri 40 g/L konsantrasyonda olacak şekilde gerekirse ısıtılarak destile su içinde eritilip otoklavda 121 oC 'da 15 dakika sterilize edilip, otoklav çıkışında 50 oC 'a soğutulur ve %5 oranında defibrine insan kanı ilave edilir, karıştırılır ve Petri kutularına dökülür.