New Page 2
Çikolata Agar

Çikolata Agar 

Çikolata (chocalate) agar besiyeri yabancı kaynakların da dahil olduğu pek çok literatürde ve pratik uygulamada kaynamış kanlı agar ile aynı anlamda kullanılmakla beraber, bu iki besiyeri bileşim olarak farklıdır. Çikolata Agar bazal besiyeri bileşimi (g/L olarak) Proteose peptone 7,5 g ; Polypeptone 7,5 g ; buğday nişastası 1,0 g ; NaCl 5,0 g ; K2HPO4 5,0 g ; KH2PO4  1,0 g ; agar 10,0 g ve distile su 1000 mL şeklindedir. Columbia Agar (Merck 1.10455) bu formülasyona çok yakındır ve üretici firma (Merck KgaA) tarafından Çikolata Agar için kullanılacağı belirtilmektedir. Bileşimden hazırlanmak istenirse yukarıda verilen maddeler, Columbia Agar kullanılırsa doğrudan 42 g/L dehidre besiyeri kaynatılarak eritilir, otoklavda 121 oC 'da 15 dakika sterilize edilir. Otoklav çıkışı 70 oC 'a soğutulup, %5-10 oranında defibrine koyun kanı ve ISO VITALE X eklenip karıştırılır ve Petri kutularına 12,5 mL olacak şekilde dökülür. ISO VITALE X ; 1 şişe katkıya 2 mL steril destile su konulup karıştırılır ve 1 litre besiyerine ilave edilir. Hazırlanmış Colombia Agar besiyeri berrak ve sarımsı kahverengi olup, pH 'sı 25 oC 'da 7,3±0,2 'dir.