New Page 2
Listeria Enrichment Broth

Listeria Enrichment Broth (LEB) acc. to FDA/IDF (Merck 1.11951) 

Bu besiyeri "Listeria Enrichment Broth Base acc. to FDA/IDF-FIL" adı ile de bilinir.  Bununla beraber, FDA formülasyonu değiştiği için (Buffered Listeria Enrichment Broth ; Merck 1.09628) bu besiyeri artık sadece IDF yöntemi olarak kalmıştır. Bileşimi basit olarak Tryptic Soy (CASO) Broth besiyerine (30 g/L) maya ekstaktı (6 g/L) ilavesi şeklindedir. 500 mL distile su içinde 18 g dehidre besiyeri gerekirse ısıtılarak çözülür ve otoklavda 121 oC 'da 15 dakika sterilize edilir. Hazırlanmış bazal besiyeri berrak ve kahverengidir, pH 'sı 25 oC 'da 7,3±0,2 'dir. İnhibitör ilave edilmeden besiyeri oda sıcaklığında 2 ay saklanabilmekle beraber, inhibitör ilave edildiğinde aynı gün kullanılmalıdır. Bu besiyeri IDF yöntemine göre L. monocytogenes aranmasında kullanılacak ise steril bazal besiyerine, 1 mL steril distile su ilavesi ile hazırlanan 1 şişe selektif katkı (Listeria Selective Enrichment Supplement acc. to FDA/BAM and IDF/FIL ; Merck 1.11781) ilave edilip iyice karıştırılır ve steril erlenlere 225 mL olacak şekilde aseptik koşullar altında dağıtılır. 500 g olan 1 kutu dehidre besiyeri ile 27 adet 500 mL (13,8 litre) bazal besiyeri hazırlanabilir. Bu besiyeri hakkında Merck sayfalarından daha fazla bilgi alınabilir.