New Page 2
Buffered Listeria Enrichment Broth acc

Buffered Listeria Enrichment Broth acc. to FDA (Merck 1.09628) 

Bu besiyeri "Listeria Enrichment Broth Base acc. to FDA/BAM" adı ile de bilinir. Bileşimi Tryptic Soy (CASO) Broth 30,0 g/L ; yeast extract 6,0 g/L ; Na2HPO4 9,6 g/L ; KH2PO4 1,35 g/L ; sodium pyruvate 1,1 g/L şeklindedir. 450 mL distile su içinde 21,6 g dehidre besiyeri gerekirse ısıtılarak çözülür, 500 mL 'lik erlenlere 225 'er mL dağıtılıp, otoklavda 121 oC 'da 15 dakika sterilize edilir. Hazırlanmış bazal besiyeri berrak ve pH 'sı 25 oC 'da 7,3±0,2 'dir. İnhibitör ilave edilmeden besiyeri oda sıcaklığında 2 ay saklanabilmekle beraber, inhibitör ilave edildiğinde aynı gün kullanılmalıdır. Sterilize edilip oda sıcaklığına soğutulmuş bazal besiyerine 1 mL steril distile su ile çözülmüş Listeria Selective Enrichment Supplement acc. to FDA/BAM 1995 and IDF/FIL 'den (Merck 1.11781) 0,5 mL ilave edilir. Besiyeri CASO Broth besiyerinin modifikasyonudur. 6 g/L konsantrasyonda maya ekstraktı ilave edilmiş, ve tamponlama kapasitesi artırılmıştır. Glikoz temel karbohidrat kaynağı olarak bileşimde bulunur. Sodyum klorür besiyerinin ozmotik dengesini sağlarken, fosfat tamponlama görevi yapar. Sodyum piruvat ise hasar görmüş Listeria türlerine destek olur. Selektif katkıdaki acriflavin, cycloheximide ve nalidixic asit refakatçi floranın gelişini baskılar. 500 g olan bir kutu dehidre besiyeri ile 225 mL olmak üzere 46 adet besiyeri hazırlanır. Bu besiyeri hakkında Merck sayfalarından daha fazla bilgi alınabilir.