New Page 2
Tryptone Soya Yeast Extract

Tryptone Soya Yeast Extract (TSYE) Agar 

IDF, ISO ve FDA yöntemleri ile L. monocytogenes aranmasında selektif katı besiyerinden alınan kolonilerin ilk doğrulaması için kullanılır. 30 g/L CASO Broth (Merck 1.05459), 6 g/L maya ekstraktı (Yeast Extract ; Merck 1.03753) ve 15 g/L agar (Merck 1.01613) olacak şekilde 3 besiyeri ve katkının karışımı ile hazırlanır. Bileşenler distile su içinde ısıtılarak eritilir ve otoklavda 121 oC 'da 15 dakika sterilize edilip steril Petri kutularına 12,5 'er mL olacak şekilde dökülür. Listeria kolonileri bu besiyerinde 35 oC ya da 37 oC 'da 18 ya da 24 saat inkübasyon sonunda 1–2 mm çapında konveks, renksiz ya da opak düzgün kenarlı koloniler oluşturur.