New Page 2
Fraser Listeria Selective Enrichment Broth Base

Fraser Listeria Selective Enrichment Broth Base (Merck 1.10398) 

Bileşimi Proteose peptone 5,0 g/L ; peptone from casein 5,0 g/L ; yeast extract 5,0 g/L ; meat extract 5,0 g/L ; NaCl 20,0 g/L ; Na2HPO4 12,0 g/L ; KH2PO4 1,35 g/L ; esculin 1,0 g/L ; lithium chloride 3,0 g/L şeklindedir. Dehidre besiyeri distile su içinde 57,4 g/L olacak şekilde ve gerekirse ısıtılarak çözülür ve otoklavda 121 oC 'da 15 dakika sterilize edilir. Hazırlanmış besiyeri sarımsı kahverenginde, hemen hemen berrak ve 25 oC 'da pH 'sı 7,2±0,2 'dir. Fraser Broth besiyeri inhibitörsüz, yarım kuvvette (1/2) inhibitör ilave edilmiş ve tam kuvvette inhibitör ilave edilmiş olmak üzere üç şekilde kullanılır. İnhibitör ilave edilmeden besiyeri oda sıcaklığında 2 ay saklanabilmekle beraber, inhibitör ilave edildiğinde aynı gün kullanılmalıdır. İnhibitörsüz Fraser Broth L. monocytogenes sayımında seyrelti hazırlanması ve canlandırma işlemi için kullanılır. Başlangıçta tüplere 9 'ar mL dağıtıldıktan sonra sterilize edilmesi gerekir. Yarım kuvvette inhibitör ilave edilerek hazırlanmış Fraser Broth besiyeri ISO yöntemi ile L. monocytogenes aranmasında ön zenginleştirme için kullanılır. Selektif besiyerinin hazırlanması için steril 1 litre Fraser Broth besiyerine oda sıcaklığında her ikisi de 1 'er mL steril distile su içinde çözülmek üzere 1 şişe amonyum sitrat katkısı ve 1 şişe selektif katkı ilave edilir. İyice karıştırılıp steril erlenlere aseptik koşullar altında 225 'er mL dağıtılır. Tam kuvvette inhibitör ilave edilmiş Fraser Broth besiyeri ISO yöntemi ile L. monocytogenes aranmasında selektif zenginleştirme için kullanılır. Bu selektif besiyerinin hazırlanmasında sterilize edilmiş 1 litre Fraser Broth besiyerine oda sıcaklığında 1' er mL steril distile su içinde çözülmüş 1 şişe amonyum sitrat katkısı ve 2 şişe selektif katkı ilave edilir. İyice karıştırılıp steril tüplere aseptik koşullar altında 10 'ar mL dağıtılır. Fraser Broth besiyerinde Listeria türlerinin optimum gelişme koşulları yüksek besin maddesi içeriği ve tamponlama kapasitesi ile sağlanmıştır. Refakatçi floranın gelişimi önemli ölçüde lityum klorür, nalidiksik asit ve akriflavin hidroklorür ile baskılanır. Listeria 'nın b-D-glucosidase aktivitesi eskulin ve amonyum demir (III) sitrat ile belirlenir. Eskulin b-D-glucosidase enzimi ile eskuletin ve glikoza parçalanır. Eskuletin demir (III) sitrat ile zeytin yeşili-siyah renk veren kompleks yapar. Dolayısıyla besiyeri renginin kararması Listeria türlerinin varlığını gösterir. 500 g olan 1 kutu dehidre besiyeri ile 8,7 litre besiyeri hazırlanabilir. Bazal besiyerini yarım ya da tam kuvvette selektif hale getirmek için Fraser Listeria Supplement (Merck 1.10399) kullanılmalıdır. 1 pakette 8 şişe amonyum demir (III) sitrat ve 8 şişe selektif katkı bulunur. Selektif katkı, 500 g olan 1 kutu dehidre bazal besiyerinden yarım kuvvette selektif Fraser Broth besiyeri hazırlamak için yeterlidir. Bu besiyeri hakkında Merck sayfalarından daha fazla bilgi alınabilir.