New Page 2
Sıvı Parafin

Sıvı Parafin (Merck 1.07160) 

Hazır ticari preparattır. Otoklavda 121 oC 'da 15 dakika sterilize edilerek kullanılır.