New Page 2
Potasyum tellurit trihidrat

Potasyum tellurit trihidrat (Merck 1.05164) Çözeltisi

S. aureus analizinde kullanılan Giolitti–Cantoni Broth (Merck 1.10675) için otoklav sonrası ilave edilen bir katkıdır. Genel kullanım 0,052 g/L son konsantrasyon şeklindedir. Buna göre %1'lik çözeltisinden 19 mL tüplere 0,1 mL; 90 mL'ye 0,5 mL ve 225 mL'ye 1,20 mL ilave edilir. Bununla beraber, ISO örneğinde görüldüğü gibi farklı konsantrasyonlar da söz konusudur. Potasyum tellurit zehirli bir maddedir. Çeker ocak altında hazırlanmalı, vida kapaklı şişelerde saklanmalı ve besiyerine ilave sırasında standart pipet mutlaka puar ile kullanılmalıdır. İdeal olarak otomatik pipet kullanılarak bu çözelti besiyerine aktarılmalıdır.