New Page 2
Giolitti

Giolitti – Cantoni Broth Base (Merck 1.10675)  

Bileşimi Peptone from casein 10,0 g/L ; meat extract 5,0 g/L ; yeast extract 5,0 g/L ; lithium chloride 5,0 g/L ; D(-)mannitol 20,0 g/L ; NaCl 5,0 g/L ; glycine 1,2 g/L ; sodium pyruvate 3,0 g/L ; Tween 80 1,0 g/L şeklindedir. Dehidre besiyeri 55 g/L olacak şekilde distile suda gerekirse ısıtılarak tümüyle çözündürülüp IDF 'ye göre 18 X 180 mm büyük tüplere 19 'ar mL, ISO 'ya göre standart olarak 10 'ar mL  dağıtılır ve otoklavda 121 oC 'da 15 dakika sterilize edilir. Hazırlanmış besiyeri berrak ve sarımsı renktedir, pH 'sı 25 oC 'da 6,9±0,2 'dir. Otoklav çıkışında potasyum tellurit çözeltisi ilave edilmeden buzdolabının alt raflarında 2 haftaya kadar depolanabilir. Depolanmış besiyeri kullanılacağı zaman içindeki havanın çıkması için önce kaynar su banyosunda 15 dakika kaynatılır. Oda sıcaklığındaki tüplere filitre ile sterilize edilmiş %1 potasyum tellurit trihidrat (Merck 1.05164) çözeltisinden 0,1 'er mL eklenir ve bu ekleme yapıldığında besiyeri kullanılmalıdır. Potasyum tellurit zehirli bir maddedir ve bu çözelti çeker ocak içinde hazırlanmalıdır. Burada dikkat edilmesi gereken husus gerek IDF 'ye göre 19 mL gerek ISO 'ya göre 10 mL olan besiyerine %1 'lik potasyum tellurit çözeltisinden 0,1 mL katılacağıdır. Giolitti-Cantoni Broth tüplerine 0,1 'er mL potasyum tellurit eklenirken pipet asla ağızla değil puar ile kullanılmalı ve bu aktarma işlemi de çeker ocakta yapılmalıdır. Besiyeri bileşimindeki piruvat, glisin ve yüksek konsantrasyondaki mannitol stafilokokların gelişimini teşvik ederken refakatçi florada bulunan Gram negatifler lityum klorür, Gram pozitifler ise tellurit ile baskılanır. Mikrokokların baskılanması ise kısmen anaerobik inkübasyon ile sağlanır. Stafilokokların gelişimi besiyerindeki telluritin metalik telluriuma indirgenmesi sonunda oluşan siyah renk ile belirlenir. Giolitti-Cantoni Broth besiyeri gıdalarda EMS yöntemi ile S. aureus sayımı veya analiz edilen gıdanın belirli bir miktarında (hacim veya ağırlık) S. aureus 'un var/ yok testi için kullanılır. Ekimden sonra tüplerin üzerine otoklavda 121 oC 'da 15 dakika sterilize edilmiş 2 mL steril sıvı parafin  (Merck 1.07160) ilave edilerek kısmi bir anaerobik ortam sağlanır. 37 oC 'da 18-24 saat inkübasyondan sonra siyahlaşma olan tüplerden Baird-Parker Agar (Merck) besiyerine sürme yapılarak sonuçlar doğrulanır. 500 gramlık 1 kutu dehidre Giolitti-Cantoni Broth ile 19 mL ' lik 478, 10 mL 'lik 908 tüp hazırlanabilir. 1 kutu 100 g potasyum tellurit trihidrat 209 adet 500 g Giolitti-Cantoni Broth besiyeri için yeterlidir. 1 litre sıvı parafin şişesi ile 500 tüpte kısmi anaerob ortam sağlanır. ISO tarafından düşük sayıdaki stafilokokların belirlenmesinde kullanılması önerilen bu besiyeri hakkında Merck sayfalarından daha fazla bilgi alınabilir.