New Page 2
Charcoal Yeast Extract

Charcoal Yeast Extract (CYE) Agar (Merck 1.10425)

Legionella Combi Pack olarak da bilinen besiyerinin hazırlanması diğer pek çok besiyerinin standart şekilde hazırlanmasından farklılık gösterir. (a) CYE Agar dehidre besiyeri (1 paket) 440 mL destile su içinde eritilip otoklavda 121 oC 'da 15 dakika sterilize edilip 50 oC 'a soğutulur. (b) 1 şişe BCYE alfa gelişme katkısı 50 mL steril destile su içinde eritilir. (c) 1 şişe GVPC selektif katkısı 10 mL steril destile suda eritilir. Standart CYE Agar besiyeri yapmak için (a) ve (b) besiyerleri karıştırılır, Petri kutularına dökülür. GVPC Agar için bu karışıma (c) katkısı da ilave edilir. İnkübasyon mikroaerofilik koşullarda yapılır. Bileşimi (a) CYE Agar bazal besiyeri bileşimi aktif kömür 3,0 g/L ; maya ekstraktı 9,0 g/L ; agar 13,0 g/L (b) BCYE α gelişme katkısı (500 mL besiyeri için) ACES buffer 5,0 g ; ferric pyrophosphate 0,125 g ; cysteine HCl 0,2 g ; α-ketoglutarate 0,5 g (c) Legionella GVPC selektik katkısı (500 mL besiyeri için) glycine 1,5 g ; vancomycin-HCl 0,5 G ; Polymyxin B-sulfate 39.600 I.E. ; cycloheximide 40 mg şeklindedir. Hazırlanmış besiyerinin pH 'sı 25 oC 'da 6,9±0,2 'dir. Legionella Combi Pack 6 adet 500 mL besiyeri hazırlanacak şekilde tek paket olarak pazarlanmaktadır. Bu ürün hakkında Merck sayfalarından daha fazla bilgi alınabilir.