New Page 2
Bordet

Bordet-Gengou  Kanlı Agar 

Hazır ticari preparatı yoktur. Besiyeri birçok aşamalarla hazırlanır. Önce 1 litre distile su içinde 125 g patates ve 10 mL gliserol kaynatılır. Gazlı bezden süzülür ve uzun süre bekletilerek kalan katı kısımlar çöktürülür. Bu karışımdan üstte kalan duru kısım alınır ve 1000 mL 'ye distile su ile tamamlanır, bunun içine 5,5 g NaCl.ve 20 g agar eklenir. Tüm karışım su banyosunda eritilip otoklavda 121 oC 'da 15 dakika steril edilir. Otoklav çıkışı 50 oC 'a kadar soğutulur ve içine 200 mL defibrine koyun kanı ve 40 mg/mL hesabıyla Cephalexin ilave edilip, Petri kutularına dökülür ve buzdolabı sıcaklığında saklanır. Cephalexin pratik olarak 0,04 g/ 4 mL destile su içinde eritilerek 1 litre besiyerine ilave edilir.