New Page 2
Baird

Baird (Staphylococcus Enrichment) Broth (Merck 1.07899) 

Staphylococcus Enrichment Broth (acc. to Baird) adı ile de bilinir. Bileşimi Peptone from meat 8,0 g/L ; peptone from casein 2,0 g/L ; yeast extract 1,0 g/L ; meat extract 5,0 g/L ; sodium pyruvate 10,0 g/L ; glycine 12,0 g/L ; lithium chloride 5,0 g/L şeklindedir. Besiyeri 43 g/L olacak şekilde distile su içinde eritilerek hazırlanır ve tüplere 9 'ar mL dağıtılıp, otoklavda 121 oC' da sterilize edilir. Kullanmadan önce buzdolabında 1 ay saklanabilen bazal besiyerine filitre ile sterilize edilmiş %1 potasyum telluritten (Merck 1.05164) 0,1 'er mL ilave edilir ve bu ekleme yapıldığında besiyeri kullanılmalıdır. Hazırlanmış besiyeri berrak ve sarımsı–kahve renktedir, pH 'sı 25 oC 'da 6,6±0,2 'dir. Buzdolabı sıcaklığında 1 aya kadar depolanabilir. Potasyum tellurit zehirli bir maddedir ve bu çözelti çeker ocak içinde hazırlanmalıdır. Benzer şekilde Baird Broth Broth tüplerine 0,1 'er mL potasyum tellurit eklenirken pipet asla ağızla değil puar ile kullanılmalı ve bu aktarma işlemi de çeker ocakta yapılmalıdır. Tüplere 1 'er mL örnek ilave edildikten sonra 35–37 oC 'da 48 saate kadar inkübasyona bırakılır. Bu süre sonunda yoğun üreme ve siyahlaşma görülen tüpler muhtemel S. aureus olarak değerlendirilir. Besiyeri bileşimindeki lityum klorür ve potasyum tellurit refakatçi florayı inhibe ederken, diğer maddeler S. aureus gelişimin teşvik eder. 500 g besiyeri kutusu ile 9 mL olmak üzere 1291 adet tüp elde edilir. 100 g olan 1 kutu potasyum tellurit ile 100.000 tüp (77 kutu Baird Broth) için yeterli katkı elde edilir. Bu ürün hakkında Merck sayfalarından daha fazla bilgi alınabilir.