New Page 2
Alkış Besiyeri

Alkış Besiyeri 

Besiyerinin hazır ticari preparatı yoktur. Formülü; Tryptone 10,0 g ; Bile salts no:3  5,0 g ; Yeast extract 3,0 g ; NaCl 10,0 g ; Na2CO3  1,5 g ; Agar 17,0 g ; Phenol red 0,025 g ve  su 1 litre şeklindedir. Yukarıdaki maddeler 1 litre destile suya ilave edilir ve 55-60 oC 'da su banyosu içinde eritilir. pH 9 olacak şekilde ayarlanır. Bu karışım 121 oC 'de 15 dakika otoklavda steril edilir. Bu işlem sonunda besiyeri 55-60 oC 'a soğuduğunda aseptik koşullarda olacak şekilde %1 'lik Potasyum tellurit solüsyonundan 1 mL ve % 30 'luk sakkaroz solüsyonundan 150 mL ilave edilerek karıştırılır ve Petri kutularına 20 mL olacak şekilde dağıtılır.