New Page 2
A1 Medium

Broth (Merck 1.00415)

Bileşimi, Peptone from Casein 20,0 g/L; Lactose 5,0 g/L; NaCl 5,0 g/L; Salicin 0,5 g/L ve Triton X 100 1,0 mL/L şeklindedir. Bu besiyeri ABD- Çevre Koruma Ajansı (US- EPA) standart su analiz yöntemlerine uygundur. Dehidre besiyeri tek kuvvette 31,5 g/L ve çift kuvvette 63,0 g/L konsantrasyonda olacak şekilde damıtık su içinde eritilir, içlerinde ters çevrilmiş Durham tüpü bulunan uygun büyüklükteki tüplere 10'ar mL dağıtılıp, otoklavda 121 oC'da 10 dakika sterilize edilir. Sterilizasyon sonrası 25 oC'da pH'sı 6,9±0,2'dir. Standart analizde 3 adet çift kuvvetli besiyeri büyük (18 mm çaplı) tüplere ve tek kuvvetli 6 adet besiyeri standart (16 mm çaplı) tüplere dağıtılır. Analizde su örneğinden 3 adet çift kuvvetli besiyerine 10'ar mL, 3 adet standart tek kuvvette besiyerine 1'er mL ve 3 adet standart tek kuvvette besiyerine 0,1'er mL su örneği eklenir. Buna göre 500 g olan 1 kutu besiyeri ile 132 su analizi yapılabilir. Besiyeri bileşimindeki laktoz, kazein ve salisin besin maddesi iken, NaCl ozmotik dengeyi sağlar, Triton X 100 ise deterjan olarak görev yapar. Hazırlanmış besiyeri berrak, hafifçe menevişli ve sarımsı renktedir. Karanlıkta ve soğukta olmak kaydı ile 3 aya kadar depolanabilir.