New Page 2
New Page 6

%7,5 NaCl Agar 

Nutrient Agar (Merck 1.05450) ya da Brain Hearth Agar (Merck 1.13825) besiyerine %7,5 NaCl ilave edilir, gerekirse ısıtılarak destile su içinde eritilir ve otoklavda 121 oC 'da 15 dakika sterilize edilip Petri kutularına dökülür. Alternatif olarak besiyeri ısıtılarak eritildikten sonra standart deney tüplerine 7 mL olacak şekilde dağıtılıp, otoklav sonrasında yatık agar olarak katılaştırılır. Bazı besiyerlerinin (örneğin Brain Hearth Agar) bileşiminde NaCl vardır. Bu durumda ilave edilecek NaCl miktarı hesaplanır. Tuz miktarı değiştirilerek (örneğin %6,5) başka mikroorganizmaların analizinde de kullanılır.