New Page 2
Ozmotolerant Maya Besiyeri

Ozmotolerant Maya Besiyeri  

Besiyeri bileşimi fruktoz (Merck 1.05323) 200 g ; glikoz (Merck 1.08342) 200 g ; maya ekstraktı (Merck 1.03753) 10 g ; agar (Merck 1.01613) 10 g ; distile su 580 mL şeklindedir. Bileşenler ısıtılarak eritilir, otoklavda 110 oC 'da 10 dakika sterilize edilir. Otoklav çıkışında Petri kutularına dökülür.