New Page 2
Ozmofil Maya Besiyeri

Ozmofil Maya Besiyeri  

Besiyeri bileşimi fruktoz (Merck 1.05323) 300 g ; glikoz (Merck 1.08342) 300 g ; maya ekstraktı (Merck 1.03753) 10 g ; agar (Merck 1.01613) 10 g distile su 380 mL şeklindedir. Bileşenler ısıtılarak eritilir, otoklavda 110 oC 'da 10 dakika sterilize edilir. Otoklav çıkışında Petri kutularına dökülür.