New Page 2
Anaeroblar için Seyreltme Çözeltisi

Anaeroblar için Seyreltme Çözeltisi

Anaerobların homojenizasyonu ya da seyreltmeleri için ortamdaki oksijeni bağlayan çözeltiler kullanılmalıdır. Bu amaçla Pepton from Casein (Merck 1.07213) %0,1; Cystein chloride monohydate (Merck 1.02839) %0,05; NaCl (Merck 1.06404) %0,85 olacak şekilde bileşenler damıtık su içinde gerekirse ısıtılarak eritilir ve uygun kaplara (erlen ve/veya tüpler) dağıtılarak otoklavda 121 oC'da 15 dakika sterilize edilir.