New Page 2
New Page 16

%2 Sodyum Sitrat Çözeltisi

ISO 6887'ye uygun bir seyreltme çözeltisidir. Özellikle peynirlerin homojenize edilmesi amacı ile kullanılır. Bu amaçla 20 g/L konsantrasyonda olacak şekilde tri Sodyum Sitrat (Merck 1.06448) damıtık su içinde 45–50 oC'da ısıtılarak eritilir, Otoklav sonrasında 25 oC'da pH'sı 7,5±0,2 olacak şekilde ayarlanır, amaca uygun erlen ve/veya tüplere dağıtılıp, otoklavda 121 oC'da 15 dakika sterilize edilir.