New Page 2
New Page 17

%0,1 Peptonlu Su

ISO 6887'ye uygun genel amaçlı bir seyreltme çözeltisidir. Peptone from Meat Pancreatic (Merck 1.07214) %0,1 konsantrasyonda olacak şekilde damıtık su içinde eritilir ve amaca uygun olarak tüplere ve/veya erlenlere dağıtılıp, otoklavda 121 oC'da 15 dakika sterilize edilir. 1 kg olan 1 kutu pepton ile 1000 litre Peptonlu Su çözeltisi hazırlanır. Seyreltme amacı ile kullanılacak ise ve standart gıda analizinde 1 adet 90 mL, 2 adet 9 mL olmak üzere 1 analiz için gereken çözelti 108 mL olduğuna göre 1 kutu pepton 9259 analiz için yeterlidir.