New Page 2
New Page 5

%50 Glikoz Broth

Hazır ticari besiyeri değildir. Ozmofilik–ozmotolerant mayaların analizinde kullanılan bu çözeltinin hazırlanması için önce erlene 100 mL su konulur, su seviyesi işaretlenir, su boşaltılıp 50 g glikoz (dextrose monohidrat; Merck 1.08342) ve 0,5 g yeast extract (maya ekstraktı; Merck 1.03753) tartılır, üzerine işaretli yere kadar damıtık su konulur ve ısıtılarak eritilir. Tüplere 10'ar mL dağıtılıp otoklavda 121 o C' da 15 dakika süre ile sterilize edilir. Glikozun monohidrat formda olması önemli değildir. EMS yöntemine göre bu besiyerinde ozmofilik ve ozmotolerant mayalar beraberce sayılır.