New Page 2
New Page 6

%20 Glikoz Çözeltisi

Hazır ticari besiyeri değildir. Ozmofilik–ozmotolerant mayaların analizinde kullanılan bu çözeltinin hazırlanması için önce erlene 100 mL su konulur, su seviyesi işaretlenir, su boşaltılıp 20 g glikoz (dextrose monohidrat; Merck 1.08342) tartılır, üzerine işaretli yere kadar damıtık su konulur ve karıştırılır. Glikozun monohidrat formda olması önemli değildir.