New Page 2
Dichloran Glycerol Agar

Dichloran Glycerol Agar (DG-18) Agar (Merck 1.00465) 

Bileşimi Pepton 5,0 g/L ; glikoz 10,0 g/L ; KH2PO4 1,0 g/L ; dichloran 0,002 g/L ; MgSO4 0,5 g/L ; chloramphenicol 0,1 g/L ; agar 15,0 g/L şeklindedir. Dehidre besiyeri 31,6 g/L konsantrasyonda olacak şekilde distile su içinde ısıtılarak eritilir, üzerine 175 mL gliserol (Merck 1.04092) ilave edilip, tekrar karıştırılır ve otoklavda 121 oC 'da 15 dakika sterilize edilir. Otoklav çıkışında 45–50 oC 'a soğuyan besiyeri Petri kutularına yaklaşık 12,5 mL olacak şekilde dökülür. Hazırlanmış besiyeri amber renkli ve hafif opalessent görünümünde olup, 2–8 oC 'da ve karanlıkta olmak üzere 1 hafta depolanabilir. Bu nedenle gereğinden fazla hazırlanmamalıdır. Otoklav sonrası pH 25 oC 'da 5,6±0,2 'dir. Bileşimdeki chloramphenicol bakterilerin gelişimini baskılar. İlave edilen gliserol ise su aktivitesini 0,99 'dan 0,95 'e düşürür ve böylece kserofil küflerin gelişimi sağlanır. Bu besiyeri özellikle kuru ve yarı kuru gıdalardaki kserofil küflerin sayımı ve /veya aranması için kullanılır. DG–18 Agar besiyeri hakkında Merck sayfalarından  daha fazla bilgi alınabilir.