New Page 2
Su Agar

Su Agar 

Distile su içinde %1,5 konsantrasyonda olacak şekilde agar (Merck 1.01613) kaynatılarak eritilir, otoklavda 121 oC 'da 15 dakika sterilize edilir. Besiyeri değildir, tüplerin üzerine ya da agarlı besiyerleri üzerine ilave edilerek kısmi bir anaerob ortam sağlamak için kullanılır.