New Page 2
Enterobacteriaceae Enrichment

Enterobacteriaceae Enrichment (EE) Broth (Merck 1.05394)

Bileşimi Peptonlar 10,0 g/L ; D(+)glikoz 5,0 g/L ; ox bile, dried 20,0 g/L ; brilliant green 0,015 g/L ; Na2HPO4 8,0 g/L ; KH2PO4 2,0 g/L şeklindedir. Dehidre besiyeri tek kuvvet için 45 g/L konsantrasyonda olacak şekilde distile su içinde çözülür, tüplere dağıtılıp, 121 oC 'da 5 dakika süre ile sterilize edilir. Otoklav sonrası besiyeri parlak ve yeşil renkli, pH 'sı 25 oC 'da 7,2±0,2 'dir. Refakatçi flora brilliant green ve safra tuzları ile inhibe edilir. Glikoz tüm Enterobacteriaceae üyelerinin gelişimini destekler. Besiyerinin yüksek tamponlama kapasitesi gelişen bakterilere oluşan asidin olumsuz etkisini engeller. 500 g olan 1 kutu dehidre besiyeri ile tek kuvvette olmak üzere 1111 adet 10 mL 'lik tüp hazırlanır. Enterobacteriaceae Enrichment (EE) Broth besiyeri hakkında Merck sayfalarından daha fazla bilgi alınabilir.