New Page 2
Diasalm Medium

Diasalm Medium (Merck 1.09803)

Bileşimi Peptone from casein 13,5 g/L ; peptone from meat 13,5 g/L ; sakkaroz 7,5 g/L ; laktoz 0,5 g/L ; ammonium iron(II) sulfate 0,2 g/L ; sodium thiosulfate 0,8 g/L ; KH2PO4 1,47 g/L ; MgCl2.6H2O 23,3 g/L ; malachite green 0,037 g/L ; bromocresol purple 0,08, agar 2,7  g/L şeklindedir. Dehidre besiyeri 64 g/L konsantrasyonda olacak şekilde kaynar su banyosunda tümüyle eriyinceye kadar tutulur. Aşırı ısıtmadan kaçınılmalıdır. 45–47 oC 'a soğutulup, 1 şişe MSRV katkısı (Merck 1.09847) ilave edilir. MSRV katkısı liyofilize formda olup, üzerine 1 mL steril distile su ilave edilerek eritilir. Selektif katkının bileşimi 10 mg novobiosin/ şişe şeklindedir. Hazırlanmış besiyeri koyu yeşil renkli ve berraktır, pH 'sı 25 oC 'da 5,5±0,2 'dir. Buzdolabı sıcaklığında 1 hafta depolanabilir. Kullanılmadan önce oda sıcaklığında en az 1 saat tutularak yüzeyi kurutulur. Tamponlanmış Peptonlu suda ön zenginleştirme kültüründen besiyerinin tam ortasına 0,1 mL ya da 3 noktasına 0,03 mL damlatılır. Petri kutuları düz şekilde (taban üzerinde) 42 oC 'da 12–18 saat inkübe edilir. İnkübasyon 24 saati geçmemelidir. Hareketli Salmonella damlatma yapılan yerin etrafında menekşe renkli bir zon ile yayılıcı koloni yapar. Bu zonun etrafında açık kahve–siyah renkli ikinci bir zon daha görülür. Koloninin yayılma göstermemesi ve  gri–siyahımsı merkezli olması hareketsiz Salmonella, Citrobacter freundii  ya da Proteus spp. olasılığı gösterir. Bu besiyeri yarı katı indol hareket (SIM Medium ; Merck 1.05470) ile RVS Broth karışımına benzer. Yüksek konsantrasyondaki magnezyum klorür, novobiosin, malahit yeşili Gram negatif ve pozitif pek çok refakatçi florayı inhibe eder. Besiyerinin yarı katı olması hareketli Salmonella 'nın yayılıcı koloni oluşturmasını sağlar. Nadiren de olsa bazen Salmonella olmayan koloniler Salmonella kolonilerinin üzerinde gelişir. Bu nedenle yayılmış koloninin dış tarafından alınacak bir öze kültürün Rambach, XLT4 gibi selektif bir besiyerine sürülmesi önerilmektedir. 500 g olan 1 kutu dehidre besiyeri ile 12,5 mL/Petri hesabı ile 625 Petri hazırlanabilir. 1 paket (16 şişe) MSRV katkısı 2 kutu Diasalm Medium için yeterlidir. Diasalm Medium hakkında Merck sayfalarından daha fazla bilgi alınabilir.