New Page 2
MSRV Medium

MSRV Medium (Merck 1.09878)

Bileşimi Tryptose 4,59 g/L ; casein hydrolysate 4,59 g/L ; NaCl 7,34 g/L ; KH2PO4 1,47 g/L ; magnesium chloride anhydrous 10,93 g/L ; malachite green 0,037 g/L ; agar 2,7 g/L şeklindedir. Diğer besiyerlerinden farklı olarak 15,8 g dehidre besiyeri 500 mL distile su içinde tümüyle çözülünceye kadar kaynar su banyosunda tutulur. Bu besiyeri otoklavlanmaz. Sterilizasyon kaynar su banyosunda besiyerini eritirken yapılmış olur. Aşırı ısıtmadan kaçınılmalıdır. Besiyeri sıcaklığı 45 oC' a düştüğünde 1 mL steril distile su ile sulandırılmış olan 1 şişe MSRV Medium selektif katkısı (Merck 1.09874) ilave edilir, karıştırılıp steril Petri kutularına dökülür. Hazırlanmış besiyeri berrak ve mavi renklidir, pH 'sı 25 oC 'da 5,4±0,2 'dir. Buzdolabında 2 hafta süre ile depolanabilir. Diğer geleneksel Salmonella izolasyon besiyerlerine kıyasla MSRV Medium besiyerinin daha iyi sonuçlar verdiği belirtilmektedir. Bu besiyerinde Salmonella belirlemenin prensibi Salmonella 'nın yarı katı besiyerinde hareket ederken opak hale oluşturmasıdır. Hareketli diğer refakatçi floranın hareketini magnezyum klorür, malahit yeşili ve novobiosin varlığı ile 42 oC 'a yükseltilmiş inkübasyon sıcaklığı engeller. Besiyeri kullanılmadan önce oda sıcaklığında en az 1 saat tutularak yüzeyinin yeterince kuruması sağlanmalıdır. 500 g olan 1 kutu dehidre besiyeri ile her Petri kutusunda 12,5 mL olacak şekilde 1265 adet Petri hazırlanabilir. Bu besiyeri ile birlikte kullanılan MSRV Medium selektif katkısının 1 kutusunda 16 şişe vardır. Selektif katkının bileşimi 10 mg novobiosin/ şişe olup, 1 mL steril distile su ile çözülür. Her şişe 500 mL besiyerine (40 Petri kutusu) ilave edileceğine göre 500 g olan 1 kutu dehidre bazal besiyeri için toplam 32 şişe (2 kutu) selektif katkı gereklidir. Dehidre besiyeri kullanım hacmine bağlı olarak stok selektif katkı miktarı planlanmalıdır. Bu besiyeri hakkında Merck sayfalarından daha fazla bilgi alınabilir. Salmonella hızlı analizi için kullanılan bu besiyerine 42 oC 'da 16–20 saat inkübe edilmiş Tamponlanmış Peptonlu Su kültüründen 3 noktaya damlatma yapılıp, Petri kutusu ters çevrilmeden 42 oC 'da 24 saat inkübasyon yapılması, inkübasyonun bu süreyi geçmemesi önerilmektedir. Hasar görmüş Salmonella 'nın canlandırılması için ön zenginleştirme sırasında 2-3 saat 37 oC 'da inkübasyon ve sonra kalan sürenin 42 oC 'da yapılması da önerilmektedir.