New Page 2
Salmosyst Broth

Salmosyst Broth (Merck 1.10153)

Bileşimi Peptone from casein 5,0 g/L ; peptone from meat 5,0 g/L ; NaCl 5,0 g/L ; CaCO3 10,0 g/L şeklindedir. Dehidre besiyeri 25 g/L olacak şekilde distile su içinde gerekirse ısıtılarak iyice eritilir ve manyetik karıştırıcıda karıştırılarak 500 mL erlenlere 225 'er mL halinde bölünüp otoklavda 121 oC' da 15 dakika süre ile sterilize edilir. Besiyeri dibinde kalsiyum karbonattan gelen beyaz renkli bir çökelme olur. Kalsiyum karbonat pH düşmesine karşı özellikle hasar görmüş olan bakterileri korur. Hazırlanmış besiyeri oda sıcaklığında 1 ay depolanabilir. Uzun süreli depolamalarda kalsiyum karbonatın erimesine bağlı olarak pH 'da önemsiz bir yükselme görülebilir. 500 g olan 1 kutu dehidre besiyeri ile 88 adet 225 mL besiyeri hazırlanır. Salmosyst Broth besiyeri hakkında Merck sayfalarından daha fazla bilgi alınabilir. Genellikle Salmosyst Selective Supplement ile birlikte kullanılır.