New Page 2
Singlepath Salmonella

Singlepath Salmonella (Merck 1.04140)

Salmonella belirlenmesinde kullanılan immuno-kromatografi esaslı hızlı bir test kitidir. Tamponlanmış Peptonlu Su kültüründen 10 mL RVS Broth besiyerine 0,1 mL aktarılıp 41,5 oC 'da 24 saat inkübasyon yapılır. Bu süre sonunda bu kültürden cam bir tüpe 1–2 mL alınıp, kaynar su banyosunda 15 dakika tutulur ve oda sıcaklığına geldiğinde 160 mL Singlepath Salmonella kitine uygulanır. 20 dakika sonunda kontrol "C" penceresinde kırmızı şerit oluşmalıdır. Test "T" penceresinde de kırmızı şerit görülmesi analiz edilen kültürde Salmonella olduğunu gösterir. Pozitif sonuç alındığında doğrulama için standart bir katı besiyerine sürme yapılıp sonucun doğrulanması önerilir. Tersine olarak, bu test kiti ile negatif sonuç alınırsa analize devam etmenin gereği yoktur. Biyokimyasal testler ile Salmonella olduğu belirlenmiş izolatın serolojik olarak doğrulanması amacı ile de kullanılabilir. Bir pakette 25 test kiti vardır. Singlepath Salmonella hakkında Merck sayfalarından daha fazla bilgi alınabilir.