New Page 2
Selenite Cystine Broth

Selenite Cystine Broth (Merck 1.07709)

Bileşimi Peptone from casein 5,0 g/L ; L(-)cystine 0,01 g/L ; laktoz 4,0 g/L ; phosphate buffer 10,0 g/L ; sodium hydrogen selenite 4,0 g/L şeklindedir. 100 mL distile su içinde 2,3 g dehidre besiyeri gerekirse en çok 60 oC 'a kadar ısıtılarak çözülür. Bu besiyeri otoklavlanmaz. Aşırı ısıtmadan kaçınılmalıdır. Eğer besiyeri hemen kullanılmayıp depolanacak ise filitre ile sterilize edilmeli veya tercihen gereken miktarlarda hazırlanmalıdır. Hazırlanmış besiyeri berrak ve açık sarı renklidir, pH 'sı 25 oC 'da 7,0±0,2 'dir. Besiyeri bileşimindeki selenit inkübasyonun ilk 12 saatine kadar koliform bakterilerin ve enterokokların gelişimini baskılar, daha sonra inhibisyon etkisi giderek azalır. Dehidre besiyeri 15 oC altında depolanmalıdır. 500 g olan 1 kutu dehidre besiyeri ile 217 adet 100 mL besiyeri hazırlanır ve dolayısı ile bu sayıda örnek analiz edilebilir. Bu besiyeri hakkında Merck sayfalarından daha fazla bilgi alınabilir.