New Page 2
Buffered Peptone Water

Buffered Peptone Water (BPW) (Merck 1.07228)

 

Tamponlanmış Peptonlu Su (TPS)

 

ISO 6579'a uygundur. Bileşimi, Peptone 10,0 g/L; NaCl 5,0 g/L; Na2HPO4.12H2O 9,0 g/L; K2HPO4 1,5 g/L şeklindedir. Dehidre besiyeri 25,5 g/L olacak şekilde su içinde gerekirse hafifçe ısıtılarak eritilir, 500 mL erlenlere 225'er mL olacak şekilde ya da diğer hacimlerde uygun cam malzemeye dağıtılır ve otoklavda 121 oC'da 15 dakika sterilize edilir. Hazırlanmış besiyeri berrak ve sarı renklidir. Otoklav sonrası 25 oC'da pH 7,0±02'dir. Besiyeri bileşiminde bulunan fosfat tampon pH düşmesine karşı özellikle hasar görmüş olan bakterileri korur. Hazırlanmış besiyeri oda sıcaklığında 2 ay depolanabilir. 500 g olan 1 kutu dehidre besiyeri ile 87 adet 225 mL besiyeri hazırlanır. Bu besiyeri hakkında Merck sayfalarından daha fazla bilgi alınabilir.

Not: Bu besiyeri ISO 6887 tarafından genel amaçlı bir seyreltme çözeltisi olarak da önerilmektedir.   Bu besiyeri seyreltme amacı ile kullanılan "peptonlu su" hazırlanmasında kullanılabilir ancak, %1 ya da %0,1 peptonlu su hazırlamak için kullanılamaz. Bir diğer deyiş ile seyreltme amacı ile kullanılan Peptonlu Su bileşimi ile Salmonella analizinde ön zenginleştirme için kullanılan "Tamponlanmış Peptonlu Su" bileşimi çok farklıdır. Tamponlanmış Peptonlu Su canlandırma ya da ISO 6887'ye göre seyreltme amacı ile kullanılacak ise mutlaka 25,5 g/L konsantrasyonda hazırlanmalıdır.

 

Kalite Kontrol

Test mikroorganizmaları

Gelişim

Salmonella typhimurium ATCC 14028

iyi / çok iyi

Escherichia coli ATCC 25922

iyi / çok iyi

Staphylococcus aureus ATCC 25923

iyi / çok iyi

Enterococcus faecalis ATCC 33186

iyi / çok iyi

Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853

iyi / çok iyi

Streptococcus pyogenes ATCC 12344

iyi / çok iyi

Salmonella enteritidis ATCC 13076

iyi / çok iyi

Bacillus subtilis ATCC 6633

orta/ iyi

 

Ürün Bilgileri

Ürün Adı

Merck Kat. No.

Ambalaj

Buffered Peptone Water (BPW)

1.07228.0500

500 g

Buffered Peptone Water (BPW)

1.07228.5000

5 kg

 

Kaynaklar

DIN Deutsches Institut für Normung e.V.: Mikrobiologische Milchunter-suchung. Nachweis von Salmonellen. Referenzverfahren. − DIN 10181.

DIN Deutsches Institut für Normung e.V.: Untersuchung von Fleisch und Fleischerzeugnissen. Nachweis von Salmonellen. Referenzverfahren. - DIN 10160.

International Standard Organisation: Detection of salmonellae (Reference method). International Standard ISO 6579 (2002).

International Standard Organisation: Milk and Milk Products - Detection of Salmonella spp.    ISO 6785 / IDF 93 (2001)