New Page 2
Singlepath E

Singlepath E. coli O157 Test Kiti (Merck 1.04141)

Singlepath E. coli O157, E. coli O157 'nin hızlı analizi için kullanılan immun akış prensibi ile hazırlanmış immunolojik bir test kitidir. AOAC tarafından onaylanmış ve sertifiye edilmiştir. Selektif zenginleştirme besiyeri kültüründen cam bir tüpe alınan 1–2 mL örnek ya da CT-SMAC Agar gibi selektif bir besiyerinden alınan koloninin 1–2 ml su içindeki suspansiyonu kaynar su banyosunda 15 dakika tutulur ve oda sıcaklığına getirilir. Sonra buradan 160 mL alınıp kitin örnek gözüne aktarılıp, oda sıcaklığında 20 dakika bırakılır. Bu süre içinde kitin "C" kontrol penceresinde kırmızı şerit oluşmalıdır. "T" test penceresinde de oluşan kırmızı şerit örnekte E. coli O157:H7 varlığını gösterir. Duyarlığı % 97,0 ve spesifikliği % 98,4 olarak belirlenmiştir. Ön zenginleştirme aşamasından sonra toplam 35–40 dakika içinde sonucu doğrudan E. coli O157 serotipi olarak verdiği için hızlı kit olarak değerlendirilir. Bu kit CT-SMAC Agar besiyerindeki renksiz (sorbitol negatif) kolonilerin E. coli O157 olarak doğrulanmasında kullanılabileceği gibi, doğrudan mTS Broth ya da mEC Broth zenginleştirme kültürlerinden doğrudan test amacı ile de kullanılabilir. Eğer doğrudan mTS Broth ya da mEC Broth gibi bir selektif zenginleştirme besiyerinden örnek alınmış ise pozitif sonuç alınan zenginleştirme kültürlerinden CT-SMAC Agar besiyerine sürme yapılarak tipik kolonilerin elde edilmesi önerilir. Bu kit ile elde edilen pozitif sonucun sadece E. coli O157 serotipi olduğu unutulmamalı, E. coli O157:H7 serotipi doğrulaması için H7 antiserumu kullanılması gerektiği ve/ veya Verotoksin belirlenmesi gerektiği gözden uzak tutulmamalıdır.  Bu kit hakkında Merck sayfalarından  daha fazla bilgi alınabilir. Bir pakette 25 analiz kiti vardır.