New Page 2
mTS Broth

mTS Broth (Merck 1.09205)

Bileşimi, Kazein Peptonu 17,0 g/L ; Soya Peptonu 3,0 g/L ; NaCl 5,0 g/L ; Safra tuzları (Bile Salts) no 3 1,5 g/L ; D(+) Glikoz 2,5 g/L ; K2HPO4 4,0 g/L ; Novobiosin 0,02 g/L şeklindedir. Standart Tryptic Soy (CASO) Broth besiyerinde modifikasyon yapılarak hazırlanmıştır, ancak standart EC Broth– mEC Broth besiyerinde olduğu gibi standart CASO (Tryptic Soy) Broth besiyerine ilaveler yapılarak mTSB besiyeri elde edilemez. 33,0 g/L konsantrasyonda distile su içinde eritilerek hazırlanan besiyeri 225 mL olacak şekilde erlenlere dağıtılıp otoklavda 121 oC 'da 15 dakika sterilize edilir. Sterilizasyon sonrası pH 25 oC 'da 7,3±0,2 'dir. Hazırlanmış besiyeri berrak ve sarımsı renkte olup, 2–8 oC 'da 6 ay stabilitesini korur.    Novobiosin doğrudan besiyeri bileşiminde olduğu için otoklav sonrası bir katkı ilavesi söz konusu değildir. Besiyerine standart uygulamada 25 g (ya da mL) gıda maddesi ilave edilip 35–37 oC 'da 18–24  saat ve tercihen çalkalanarak inkübe edilir, buradan alınan 0,1 mL kültür doğrudan ya da seyreltilerek selektif bir katı besiyerine sürülür. 500 g olan 1 kutu dehidre besiyeri ile 225 mL 'lik 67 adet erlen hazırlanabilir. Modifiye TS Broth besiyeri hakkında Merck sayfalarından daha fazla bilgi alınabilir.