New Page 2
İngilizce
İngilizce Türkçe
About Yaklaşık
Add İlave edin
Amoeboid Amipsi
Antheridium  Erkek gamet
Anthropophilic Antrofofilik 
Arthritis Artrit, eklem iltihabı
Autoclave  Otoklav, otoklavlayın
Autoclave under mild conditions Düşük sıcaklık ve sürede otoklavlayın
Avoid Sakının, yapmayın
Below Altında
Bile sensitivity Safra Duyarlığı
Bioremediation Biyoiyileştirme 
Blue Mavi
Boil  Kaynatın 
Brain Beyin
Briefly  Yavaşça, hafifçe
Brown Kahverengi
Butt Dip
Carrier Taşıyıcı, portör
Caution Uyarı, dikkat
Cell Hücre
Clear Berrak
Clumping Kümeleşme
Commensal Kommensal
Commensalism Kommensalizm
Complement Komplement
Completely Komple, tümüyle
Conidiophore Konidiyofor
Conidiospore Konidiyospor
Contamination Kontaminasyon, bulaş
Cool Soğutun
Corpus Korpus, gövde
Covalent Kovalent
Dark  Koyu
Decolorisation Renksizlendirme, dekolorizasyon
Defect Eksiklik, kusur.
Demin. Water Saf su
Dispense  Dağıtın
Dissolve Eritin 
Do not ... ..... Yapmayın
Do not autoclave (besiyerini) otoklavda sterilize etmeyin
Do not over heat  (besiyerini) fazla ısıtmayın
Epstein barr virus  Eb virüsü
Fastidious Zor gelişen
Fever Ateş, vücut sıcaklığının normalin üzerine çıkması
Filter-sterilize Filitre ile sterilize edin
Filter-sterilized  Filitre ile sterilize edilmiş
Fixation Fiksasyon, tespit
Flask Erlen
Freshly Taze, yeni hazırlanmış
Gently Yavaşça, hafifçe 
Green Yeşil
Heart Kalp, yürek
Heat Isıtın, ısıtmak
If Eğer
Immediately  Derhal
Immobile Hareketsiz
Incidence Sıklık
Kidney Böbrek
Labil Duyarlı
Medium Besiyeri
Melt Eritmek
Methanotroph Metanotrof 
Mix Karıştırın
Most probable number En muhtemel sayı
Motile Hareketli
Motility Hareket
Mushroom Şapkalı mantar.
Nausea Mide bulantısı.
Necessary Gerekli
Nomenclature Adlandırma
Opportunist Oportünist, fırsatçı
Over Üzerinde, fazla
Oxidation Oksidasyon 
Pale Soluk
Pasteurization Pastörizasyon 
Photophosphorylation Fotofosforilasyon
Plate(s) Petri kutusu (kutularına)
Pour Dökün (Petri kutularına)
Purple Menekşe
Pycnidium  Piknidyum
Pyogenic Piyojenik
Quarantine Karantina 
Rabiate Kuduza yakalanmış
Rabies Kuduz
Red Kırmızı
Reddish Kırmızımsı
Refrigerator Buzdolabı
Reheat Yeniden ısıtmak, yeniden eritmek
Rod Çubuk
Room temperature  Oda sıcaklığı
Saprobe Saprofit, çürükçül
Saprophyte Saprofit, çürükçül
Selective supplement Selektif katkı
Slant (agar) Yatık (agar)
Species Tür
Steam Buhar
Store Saklayın (depolayın)
Suitable Uygun
Supplement Katkı
Suspend  Çözün, eritin
Swirl Çalkalayın
Taxi Hareket
Thick layer Kalın katman
Thin layer İnce katman 
Tube(s) Tüp(ler)
Variable Değişken
Water Su
White Beyaz
Yellow Sarı
Yellowish Sarımsı