New Page 2
Biyoteknoloji ve Biyoprotein Üretim

 

Biyoteknoloji ve Biyoprotein Üretimi. Doç. Dr. Yavuz Beyatlı. KÜKEM Derneği yayın no: 5. 1996 yılı basımı 146 sayfa kitap.

Mevcudu kalmamıştır. Başta Gazi Üniversitesi olmak üzere Biyoloji ve Gıda Mühendisliği Bölüm kütüphanelerinden sağlanabilir.

Kitabın orijinali “mikrobiyoloji kulübü” site kütüphanesinde mevcuttur.