Termofil Bakteriler; Sıcak Su Kaynaklarında Yaşayan Gram Negatif Basillerin İzolasyon ve İdentifikasyon Yöntemleri
Seda Ercan Akkaya,Merih Kıvanç 

 
  Farklı Konsantrasyonlarda Ham Petrolün Bazı Beyaz Çürükçül Fungusların Misel Gelişimi Üzerine Etkisi
Numan Yıldırım, Nuran Cıkcıkoğlu Yıldırım, Hilal Acay, Abdunnasır Yıldız
 
Bitki Gelişimini Teşvik Eden Bazı Biyokontrol Mikroorganizmalar
Çiğdem Küçük, İnci Güler